Felhasználási feltételek

 

A www.kulfoldihotelmunka.hu, valamint www.karriertrainer.eu honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a szlovák Szerzői jogról szóló 618/2003 z.z törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Karrier Trainer s.r.o, 94613, Okolicná na Ostrove 112 (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik.
A tartalom, gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható.
Harmadik személy részére át nem adható, tovább nem küldhető. A mű felhasználásának minősül különösen:

  • Átdolgozás (§ 11)
  • Kiadás, Közzététel (§ 13)
  • Többszörözés, terjesztés (§ 23, 24)
  • Mű oktatásra való felhasználása (§ 28)
  • Mű információs célokra való felhasználása (§ 33)
  • Kiállítás (§ 37)

A tartalom felhasználását az alábbi feltételek szerint engedélyezi a Jogtulajdonos:
Az engedély megszerzése csak felhasználási szerződés megkötésével lehetséges. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja.
Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt Jogtulajdonos számára átengedni.
A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.
A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.